Protokoll för årsmöte 2015

Årsmöte 21/3 2015 Mötet öppnas Röstlängd fastställs till 4 personer: Annie Groth, Jim Groth, Jorge Vergara och Kim Rosenberg. Mötet förklaras behörigt. Mötets ordförande: Jim Groth. Mötets sekreterare: Annie Groth. Mötets justerare: Kim Rosenberg och Jorge Vergara. Dagordningen godkänns. Styrelsens verksamhetsberättelse läses upp och godkänns. Styrelsens ekonomiska berättelse läses upp och godkänns. Revisionsberättelsen läses upp och godkänns. Avgående styrelse ges ansvarsfrihet. Inga motioner inkomna. Årets verksamhetsplan fastställs. Se bilaga ”Verksamhetsplan 2015-2016”. Årets budgetfråga bordlägges till nästa medlemsmöte. Då inga pengar är i omlopp i föreningen… Läs mer