Protokoll för årsmöte 2015

Årsmöte 21/3 2015

 1. Mötet öppnas

 2. Röstlängd fastställs till 4 personer: Annie Groth, Jim Groth, Jorge Vergara och Kim Rosenberg.

 3. Mötet förklaras behörigt.

 4. Mötets ordförande: Jim Groth.

  Mötets sekreterare: Annie Groth.

  Mötets justerare: Kim Rosenberg och Jorge Vergara.

 5. Dagordningen godkänns.

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse läses upp och godkänns.

 7. Styrelsens ekonomiska berättelse läses upp och godkänns.

 8. Revisionsberättelsen läses upp och godkänns.

 9. Avgående styrelse ges ansvarsfrihet.

 10. Inga motioner inkomna.

 11. Årets verksamhetsplan fastställs. Se bilaga ”Verksamhetsplan 2015-2016”.

 12. Årets budgetfråga bordlägges till nästa medlemsmöte. Då inga pengar är i omlopp i föreningen lär det inte läggas någon budget.

 13. Årets styrelse. Antal ledamöter bestäms till 2.

  Ordförande: Annie Groth

  Sekreterare: Jorge Vergara

  Kassör: Kim Rosenberg

  Ledamot 1: Jim Groth

  Ledamot 2: Vakant

  Extramöte hålls om ca 3 veckor för att välja ledamot. Under tiden ringer vi runt till medlemmar i Väsby för att få ihop intresserade.

 1. Erik Lönroth väljs till årets revisor. Ingen ersättare väljs.

 2. Val av valberedning bordläggs till nästa medlemsmöte, pga brist på personantal.

 3. Inga övriga frågor.

 4. Mötet avslutas.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>