Protokoll för årsmöte 2015

Årsmöte 21/3 2015 Mötet öppnas Röstlängd fastställs till 4 personer: Annie Groth, Jim Groth, Jorge Vergara och Kim Rosenberg. Mötet förklaras behörigt. Mötets ordförande: Jim Groth. Mötets sekreterare: Annie Groth. Mötets justerare: Kim Rosenberg och Jorge Vergara. Dagordningen godkänns. Styrelsens verksamhetsberättelse läses upp och godkänns. Styrelsens ekonomiska berättelse läses upp och godkänns. Revisionsberättelsen läses upp och godkänns. Avgående styrelse ges ansvarsfrihet. Inga motioner inkomna. Årets verksamhetsplan fastställs. Se bilaga ”Verksamhetsplan 2015-2016”. Årets budgetfråga bordlägges till nästa medlemsmöte. Då inga pengar är i omlopp i föreningen… Läs mer

Valmanifest 2014

Välkomna att ta en titt på Piratpartiet Väsbys valmanifest för år 2014! Valmanifest 2014

Kommunalpolitisk sammanställning

Här kan ni läsa Piratpartiet Väsbys kommunala partiprogram! Kommunalpolitisk sammanställning

Uppstartsmöte, Piratpartiet Väsby, 24e Mars

1. Mötets öppnande Mötet förklarades öppnat. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes till: Annie Groth Jim Groth Ulf Lövqvist Malin Engström Kurt Svensson Jorge Vergara 3. Mötets behöriga utlysande. Mötet ansågs behörigt utlyst. 4. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare. Till mötesordförande valdes Annie Groth Till mötessekreterare valdes Jorge Vergara Till justerare valdes Ulf Lövqvist & Malin Engström 5. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 6. Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar Mötet valde att anta stadgarna, se bilaga 1. 7…. Läs mer